Kroon- & Brugwerk – Praktijk voor Tandheelkunde en Implantologie "De Biezenkamp" – LEUSDEN

Kroon- & Brugwerk

Kroon- & Brugwerk

Kronen en bruggen zijn een hoogwaardige vervanging voor verloren tanden en kiezen. Met de huidige technieken, kunnen vorm en functie heel erg mooi worden nagebootst, waardoor de kroon en/of de brug prachtig zal aansluiten bij de rest van uw gebit. Kronen en bruggen zijn bedoeld als een duurzame restauratie. Hiervoor wordt gekozen wanneer vullen niet (meer) mogelijk is.

Een kroon is een soort kapje van porselein, wat om een afgeslepen tand of kies wordt geplaatst en vast wordt gezet met lijm/cement. Een kroon kan nodig zijn als een vulling niet meer toereikend is. Er kan ook voor een kroon worden gekozen vanuit esthetische overwegingen, bijvoorbeeld in geval van verkleurde tanden of kiezen, of scheefstand.

Wanneer meerdere tanden of kiezen ontbreken, en er geen implantaat gewenst is, kan een brug worden geplaatst. Een brug is een overspanning tussen twee tanden of kiezen, waartussen dummies (neptanden) worden geplaatst. Hiermee krijgt u weer een volwaardig gebit, zowel in uiterlijk als in kauwvermogen.